https://bbs.robomaster.com/?9837

XJTU DJI CLUB(UID: 9837)

 • 空间访问量1337
 • 邮箱状态已验证
 • 视频认证未认证
 • 性别保密
 • 生日-

勋章

筹备期俱乐部

用户认证

活跃概况

 • 在线时间84 小时
 • 注册时间2015-11-7 16:07 
 • 最后访问2018-8-28 23:31 
 • 上次活动时间2018-8-28 20:01 
 • 上次发表时间2018-8-28 20:08 
 • 所在时区使用系统默认 

统计信息

 • 已用空间4.26 MB
 • 积分3886 
 • 金钱3672  
 • 贡献11  
触屏版 | 电脑版

Copyright © 2022 RoboMasters 版权所有 备案号 粤ICP备12022215号

返回顶部